Thanh Chương - Nghệ An Online

Go Back   Thanh Chương - Nghệ An Online > HỌC ĐƯỜNG > Học tập > Ngoại ngữ

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 12-02-2011, 09:17 PM   #1
cucduongbovn
Thôn viên
 
cucduongbovn's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 39
Cảm ơn: 57
Được cảm ơn 67 lần trong 23 bài
cucduongbovn is on a distinguished road
Default Hiện tại đơn giản trong tiếng anh nè

hiện tại đơn giản(Present Simple Tense)
1. Công thức (Form)
S+ V(s/es)/ be
Ex : want-- wants ; give--- gives ; be--- am; is ; are
* Các động từ kết thúc bởi đuôi: -sh;-ch;-o;-ss;-x được thêm "es" khi chia với ngôi thứ 3 số ít (ví dụ: wash -- washes; watch -- watches...)
* Các động từ kết thúc bởi đuôi: -y, chúng ta chuyển thành "i" rồi thêm " es" ( ví dụ: study -- studies ...)
2/ Các trạng từ chỉ tần suất:
* Never; seldom; rarely; sometimes; often; usually; always; normally; ocassionally...
* From time to time; constantly; now and then; frequently; every (...); once; twice; three times a day ...
3/ Các sử dụng (Uses):
a/ Miêu tả các sự việc luôn luôn đúng:
Ex: Hai Duong is not as big as Hanoi
b/ Các thói quen lặp đi lặp lại ở hiện tại :
Ex: I often go to school at 7 a.m.
c/ Thời khóa biểu / Lịch trình:
Ex: The film starts at 8 pm.
d/ Miêu tả trạng thái: Likes, interests, belief, hopes…:
* Love, like, hate, dislike, enjoy, prefer, detest, fancy....
* Thinks, wonder, consider, suppose, doubt....
* Want, need, wish, hope, believe, expect, know, understand,....
e/ Các động từ chỉ trực giác: Hear, see, smell, look, notice, seem, sound...
f/ Các động từ xác định, bao gồm:
Contain, consist, feel, last, depend, matter, belong, fit, suit, weigh, own, mean, seem, appear...
g/ Plot of a film, play, book ...:
Ex: The films tells about a naughty boy who is hated by step mother .

II. Present Continous Tense
1/ Công thức (Form):
S+ be (am/is/are) + V-ing
* Về cách biến đổi động từ V-ing
* Thông thườngchúng ta thêm đuôi -Ing sau các động từ (watch -- watching, do --doing,....)
* Các động từ kết thúc bởi đuôi "e", chúng ta bỏ "e" sau đó thêm đuôi "-ing" (invite -- inviting, write -- writing ,...)
* Các động từ kết thúc bởi đuôi " ie" chúng ta đổi "ie" thành "y" rồi thêm "-ing" (lie--lying, die--dying,...)
* Các động từ kết thúc bởi đuôi "ee" chúng ta chỉ cần thêm đuôi "-ing " (see -- seeing..)
* Các động từ kết thúc bởi đuôi một phụ âm mà trước đó là một nguyên âm đơn thì chúng ta nhân đôi phụ âm đó (Begin---beginning; swim—swimming)
2/ Cách sử dụng (Uses):
a/ Diễn tả hành động diễn ra vào thời điểm nói:
Ex: She is learning English now .
* Với các trạng từ: now, at the moment, at present, today .
b/ Một kế hoạch trong tương lai /Một cuộc hẹn (tomorrow, next week, tonight ..)
Ex: We are having breakfast at 8 am tomorrow.
* Khi trong câu dùng các động từ mang tính chuyển động như: go, come, leave, arrive, move, have .... thì không cần dùng các trạng từ chỉ thời gian.
Ex : Don't come early . We are having a nice party .
c/ Phàn nàn về một thói quen xấu (đi cùng always):
Ex: She is always losing her glasses .
d/ Một hành động được mong đợi xảy ra nhưng nó đã ko xảy ra vào thời điểm nói (this week..)
Ex: They are building a new house.
He is studying maths at college.
e/ Miêu tả sự thay đổi (get/become) ---Imperative (increase/rise)
Ex: The weather is becoming colder and colder.
f/ Hành động lặp đi lặp lại xung quanh thời điểm nói
Ex: The sun is strong so I am wearing my sunglasses .

III. Thì hiện tại hoàn thành (The present perfect tense)
1/ Công thức (Form)
S+ have/ has+ V( past participle )
2/ Các trạng từ dùng trong thì hiện tại hoàn thành
+ Since, ever, never, for, just
+ Ready, lately, recently, (after have / has or at the end of the sentence )
+ Yet( in negative or yes-no question )
+ So far , up to now, up to present , since then ...
+ In recent years, this month, for / during the last few years ..
3/ Cách sử dụng (Uses)
a/ Diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn kéo dài đến hiện tại và vẫn có thể tiếp diễn trong tương lai:
Ex: He has lived in Haiduong for 6 years.
b/ Diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả còn lưu lại ở hiện tại:
Ex: She has bought a new house.
c/ Diễn tả một phần của hành động nhưng người nói không biết thời gian hoặc khong muốn đề cập đến thời gian xảy ra hành động:
Ex: She has left my house .
d/ Diễn tả hành động bạn chưa từng làm tính đến thời điểm hiện tại, ngày hôm nay-today, tuần này-this week, tháng này-this month)
Ex: This is the first time I have gone to HoChiMinh City
e/ Dùng trong mệnh đề When--If:
Ex: If you have finished the test , you can go home

IV. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous Tense)
1/ Công thức (Form):
S + have/has been + V-ing
2/ Cách sử dụng (Uses):
a/ Diễn tả một hành động vừa kết thúc ở hiện tại và chắc chắn sẽ còn xảy ra trong tương lai:
Ex: They have been studying French since 1998.
b/ Một hành động đã kết thúc nhưng kết quả được lưu lại rất rõ ràng ở hiện tại:
Ex: She has been working with her computer for hours so her eyes are burnt.
c/ Diễn tả quá trình của một hành động đã được bắt đầu trong quá khứ (all day, all....)
Ex: Mary has been learning cooking all day.
d/ Một hành động kéo dài đến hiện tại
Ex: Lan has been waiting for Tuan for 4 hours.

V. Thì quá khứ đơn (Past Simple Tense)
1/ Công thức (Form)
S+ V(qua khu)
2/ Các trạng từ chỉ thời gian (Adverbs of time):
Yesterday , last year , last night, in 1998, in 18th century ....
3/ Cách sử dụng (Uses):
a/ Diễn tả một hành động đã hoàn tất trong quá khứ
Ex: I met him yesterday
b/ Diễn tả hành động vào một thời điểm chính xác trong quá khứ :
Ex: When did you do your housework?
c/ Diễn tả hành động xảy ra vào một khoảng thời gian xác định trong quá khứ thậm chí khoảng thời gian đó không được đề cập đến:
Ex: She opened the door, changed her clothes and started doing the housework
d/ Diễn tả một thói quen trong quá khứ ( used to , would V)
S+adverb of frequency+ V(ed)
e/ Diễn tả một hành động đột ngột xảy ra trong khi một hành động khác đang xảy ra trong quá khứ:
Ex: I was sleeping when he phoned
f/ Dùng trong câu điều kiện loại 2 (I'd rather, I'd sooner...)
Ex: If I was a billionaire , I would give each of you $10000

* PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG GIỮA 2 THỜI
- Present perfect
• Hành động chấm dứt ở hiện tại, do đó có kết quả rõ rệt.
Ví dụ:
I have waited for you for half an hour (now I stop waiting)
- Present perfect progressive
• Hành động vẫn tiếp tục tiếp diễn ở hiện tại do vậy không có kết quả rõ rệt.
Ví dụ:
I have been waiting for you for half an hour.
(and continue waiting hoping that you will come)

VI. Quá khứ tiếp diễn (Past progresive)
1/ Công thức (Form)
Was / were + Ving
2/ Cách sử dụng (Uses):
- Nó được dùng để diễn đạt 1 hành động đang xảy ra ở vào 1 thời điểm nhất định trong quá khứ không liên hệ gì tới hiện tại. Thời điểm trong câu được xác định bằng các phó từ chỉ thời gian như:
At + thời gian quá khứ.
Ví dụ: He was eating dinner at 7 P.M Last night.
- Nó được dùng kết hợp với 1 simple past thông qua 2 liên từ When và while để chỉ 1 hành động đang xảy ra trong quá khứ thì 1 hành động khác đột ngột xen vào (tương đương với câu Tiếng Việt “ Khi đang ... thì bỗng”).
- Subject1 + simple past + while + subject 2 + past progressive.
Ví dụ:
Somebody hit him on the head while he was going to his car.
- Subject1 + past progressive + when + subject 2 + simple past.
Ví dụ:
He was going to his car when someone hit him on the head.
* Lưu ý:
- Mệnh đề có when và while có thể đứng bất kỳ nơi nào trong câu nhưng sau when nhất thiết phải là 1 simple past và sau while nhất thiết phải là 1 past progressive.
- Dùng để diễn đạt 2 hành động song song cùng 1 lúc, nối với nhau bằng liên từ while.
- Subject1 + past progressive + while + subject 2 + past progressive.
Ví dụ:
He was reading newspaper while his wife was preparing the dinner in the kitchen.
Ví dụ:
Jose was writing a letter to his family when his pencil broke.
While Joan was writing the report, Henry was looking for more information.
When Mark arrived, the Johnsons was having dinner, but they stopped in order to talk to him.

có thể các bạn có rồi nhưng mình vẫn muốn đưa lên cho nhưng ai chưa có tham khảo
cucduongbovn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 11-03-2011, 09:20 AM   #2
dhh88
Thôn viên
 
dhh88's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 14
Cảm ơn: 54
Được cảm ơn 35 lần trong 15 bài
dhh88 is on a distinguished road
Default Học đi đôi với hành

Cảm ơn bạn cucduongbovn nhiều, vì đã up lên phần Grammar này!
Lúc tớ hết lớp 9, đi ôn vào trường Phan, choáng. Vì vốn TA mình hạn hẹp quá, trông dân trường Đặng Thai Mai họ "tinh vi" thế. Cung hỷ, pái fục!
Sau nửa tháng shock. Coi trời bằng nắm đấm, tớ thik mê những bài giảng của các thầy cô. Rồi vẫn hụt hơi theo. Kaka, dân nhà choa, chộ TA là hại.
Theo kinh nghiệm sử dụng TA, tớ thấy 3 điều sau:
1. Lì để học nói, nghe TA: quan trọng hơn, khó hơn học ngữ pháp.
Có nhiều bạn, học ngữ pháp khá, nhưng vẫn run bắn, vò đầu bứt tai khi gặp người nước ngoài.
Vì chủ yếu TA để giao tiếp và hội nhập, thậm chí có xu hướng thay đổi, giản tiện, hiện đại, nên nó cần nhanh nhạy, linh hoạt và hiện đại.
2. Học tài tử - học mà chơi. Dân choa học TA a ri
Ngồi, nhét, đọc, viết Grammar, như tụng kinh. Với đa số bạn đang học TA, vừa khó thấm, vừa là cực hình, khổ ải tinh thần.
Tớ thấy bản tin NewYork Times, VOA, HBO.. Truyện cười, lời bài hát, thật thú vị, hóm hỉnh và dễ vào. Thử nhé.
À, dễ nhất, kho truyện Wattpad có nhìu nhìu truyện TA, bạn down về, dễ dùng ngay trên điện thoại di động, hay cập nhật. Đêm qua, tớ đọc Made to Shine. Cấu trúc và từ mới vừa tầm, ko quá khó đâu.
3. I study anywhere, anybody that I feel comfortable.
Nên học cùng ai đó, con cái, em út, bạn thân, ng yêu (kaka, trừ lúc kiss nhau, tớ đã thử, hiệu nghiệm cực), bố mẹ. Họ và bạn cùng động viên, khích lệ nhau, đôi khi, khiến bạn nứt bụng vì cười. Hehe. Để ấp ủ niềm yêu thích, bạn tải phim, video clip, music, truyện hài về, always cầm theo sổ tay TA, để xem, để viết, để bổ sung, để dễ quen với nghe nói TA, như 1 ngôn ngữ thứ 2 của mình.
Success 2 U!
__________________
bé học điều hay, ngại gì vết bẩn
dhh88 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 11-03-2011, 09:36 AM   #3
Traxinh87
Chánh tổng
 
Traxinh87's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Đến từ: Mảnh đất: Nhút Mặn - Cà Chua - Dưa Vàng - Lót Đỏ Loét
Bài gửi: 1,556
Cảm ơn: 829
Được cảm ơn 1,171 lần trong 599 bài
Traxinh87 is on a distinguished road
Default

Cho em hỏi là làm cách nào học và nhớ Tiếng anh nhanh nhất. Mọi người có phương pháp học nào hiệu quả nhất chỉ dùm em với. Em thì cái khoản phát âm là kém cực kỳ, phải nỏi là không đọc nổi. Còn cấu trúc và dịch thì em cũng mon men được đôi tý.
Kính nhờ vả các trượng phu chỉ dùm.
__________________
Nếu một ngày bạn buồn bạn hãy gọi cho tôi, tối không hứa sẽ làm cho bạn cười nhưng tôi sẽ khóc cùng bạn.
Traxinh87 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 12-03-2011, 09:41 AM   #4
diraduongca'i
Thảo dân
 
diraduongca'i's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 43
Cảm ơn: 334
Được cảm ơn 102 lần trong 32 bài
diraduongca'i is on a distinguished road
Wink Luyện phát âm qua sách và CD đi kèm

Hi, bác Traxinh!
Em đề cử quyển sách Luyện phát âm và đánh dâu trọng âm Tiếng Anh - Tác giả : Xuân Bá, Quang Minh. Kèm theo có 2CD.
Nói chung, sách hay, của hiếm, cho nên i là, bác mà kiếm được thì kiếm, không được thì liên hệ qua địa chỉ sau. That's very very easy! Khà khà.
Ngân hàng Agribank Thanh Ch]ơng - số Tài khoản: 3615.2050.10480. hí hí. Y!: hoa_19t.
Pái paiiiiiiiiiii. Good luck to U, traxinh87 !
__________________
Khi 2 đứa cầm tay, Đất Nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm.
Khi chúng ta cầm tay mọi người, Đất Nước vẹn tròn to lớn
diraduongca'i vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Người thích bài viết này:
Old 12-03-2011, 10:00 AM   #5
diraduongca'i
Thảo dân
 
diraduongca'i's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 43
Cảm ơn: 334
Được cảm ơn 102 lần trong 32 bài
diraduongca'i is on a distinguished road
Wink

Mạn phép Continue với bác dhh88:
1. Lì để học nói, nghe TA: quan trọng hơn, khó hơn học ngữ pháp.
Tiếng Anh - Mỹ đang dần phổ biến hơn, bổ sung nhiều cách nói và ngôn ngữ, văn phong thay đổi, giản tiện, hiện đại, nên chúng ta học nó cần linh hoạt và hiện đại. Các bạn có thể thấy rõ khi đọc-nghe với các bản tin nhanh, blog, các trang mạng xã hội.
Chẳng ai nói ngon, rõ, nhanh theo nhịp của người bản địa được ngay từ lần đầu tiên. Thậm chí, với cả người học khá ngữ pháp. Vì thế, thầy Thắng dạy tớ ở Trung tâm Anh -Mỹ, dặn học trò 2 điều để chủ động nghe-nói TA:
-Suy nghĩ để đặt câu và nói, bằng chính Tiếng Anh, không phải qua khâu nghĩ tiếng Việt - translate ->nói English. Vừa chậm, vừa làm mình thụ động.
- Nói English khi học English, lúc đặt câu cho các ví dụ ngữ pháp, ngữ cảnh, viết essay, thảo luận với thầy cô và các bạn cùng lớp. Tức là tự tạo môi trường phản xa nhạnh và đặt câu trúng ngữ cảnh.
2. Học tài tử - học mà chơi.
Học trong áp lực thì khó vào, mau chán, nên tớ đồng ý với cách dùng ngay người thân làm "đồng lõa", keke. Ui da, cí kế dùng ng yêu. Tuyệt chiêu đó hấy! Hiếm có khó tìm. Pái phục!
Cuôn sách Luyện phát âm và đánh dấu trọng âm, là các thống kê rõ ràng, mạch lạc, nhiều ví dụ, có kèm đĩa. Sách gồm 3 phần chính:
+ Đọc nguyên âm và phụ âm
+ Trọng âm của 1 từ
+ Ngữ điệu của 1 câu
Đã kí: 3615.2050.10480. Agribank Thanh Chương. hehe.
__________________
Khi 2 đứa cầm tay, Đất Nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm.
Khi chúng ta cầm tay mọi người, Đất Nước vẹn tròn to lớn
diraduongca'i vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Những người thích bài viết này:
Old 12-03-2011, 10:10 AM   #6
cucduongbovn
Thôn viên
 
cucduongbovn's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 39
Cảm ơn: 57
Được cảm ơn 67 lần trong 23 bài
cucduongbovn is on a distinguished road
Default

học tiếng anh rất dễ,niếu chịu khó 1 ngày học một ít từ mới,mua dấy và viết lên những từ mới vào đó rồi dán trên tường trong gường đi ngủ,trước khi ngủ thì nhìn qua đó học 1 ít.quan trọng hơn nữa là phải đam mê và có môi trường để thực hành thì 1 thời gian sẽ nói được và hiểu được thôi
__________________

life is pain.no life,no pain.should we blow up the earth ?
cucduongbovn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Old 13-03-2011, 10:54 AM   #7
đi ra đường nậy
Thôn viên
 
đi ra đường nậy's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 26
Cảm ơn: 15
Được cảm ơn 19 lần trong 11 bài
đi ra đường nậy is on a distinguished road
Default

Trích:
cucduongbovn đã viết View Post
học tiếng anh rất dễ,niếu chịu khó 1 ngày học một ít từ mới,mua dấy và viết lên những từ mới vào đó rồi dán trên tường trong gường đi ngủ,trước khi ngủ thì nhìn qua đó học 1 ít.quan trọng hơn nữa là phải đam mê và có môi trường để thực hành thì 1 thời gian sẽ nói được và hiểu được thôi
Em thấy phương pháp này cũng hay. Em cũng làm đc mấy bựa, viết rồi treo lên . Đi qua mần câu nhưng rồi lại nhác như cũ hi. Vấn đề giờ mình cần 1 gia sư giúp mình nói hằng ngày hehe.

P/S : Anh Trung giờ đang ở đoạn mô rứa? Thằng Hưng giờ ở mô hịnh?
__________________
Muốn nhanh thì phải Từ Từ
đi ra đường nậy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Old 13-03-2011, 11:07 AM   #8
Traxinh87
Chánh tổng
 
Traxinh87's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Đến từ: Mảnh đất: Nhút Mặn - Cà Chua - Dưa Vàng - Lót Đỏ Loét
Bài gửi: 1,556
Cảm ơn: 829
Được cảm ơn 1,171 lần trong 599 bài
Traxinh87 is on a distinguished road
Default

Trích:
diraduongca'i đã viết View Post
Hi, bác Traxinh!
Em đề cử quyển sách Luyện phát âm và đánh dâu trọng âm Tiếng Anh - Tác giả : Xuân Bá, Quang Minh. Kèm theo có 2CD.
Nói chung, sách hay, của hiếm, cho nên i là, bác mà kiếm được thì kiếm, không được thì liên hệ qua địa chỉ sau. That's very very easy! Khà khà.
Ngân hàng Agribank Thanh Ch]ơng - số Tài khoản: 3615.2050.10480. hí hí. Y!: hoa_19t.
Pái paiiiiiiiiiii. Good luck to U, traxinh87 !
Ok nà: chiều về cất công đi tìm cái mới đc. Hiện taij ở nhà cũng 1 đống sách nhưng mà nỏ mần ăn đc chi nà. Tui mà ko tìm đc bà coi chửng quyển sách của bà ko cánh mà bay đó nha hehe . Cánh báo để cần thận mà thu đi :24:

Transfer? This idea must review the measure. hehe
__________________
Nếu một ngày bạn buồn bạn hãy gọi cho tôi, tối không hứa sẽ làm cho bạn cười nhưng tôi sẽ khóc cùng bạn.
Traxinh87 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Old 20-06-2011, 01:01 AM   #9
cucduongbovn
Thôn viên
 
cucduongbovn's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 39
Cảm ơn: 57
Được cảm ơn 67 lần trong 23 bài
cucduongbovn is on a distinguished road
Default

Trích:
đi ra đường nậy đã viết View Post
Em thấy phương pháp này cũng hay. Em cũng làm đc mấy bựa, viết rồi treo lên . Đi qua mần câu nhưng rồi lại nhác như cũ hi. Vấn đề giờ mình cần 1 gia sư giúp mình nói hằng ngày hehe.

P/S : Anh Trung giờ đang ở đoạn mô rứa? Thằng Hưng giờ ở mô hịnh?
thằng hưng làm hà nội.anh thì giờ làm cho cty keangnam của hàn quốc.anh làm quản lý chất lượng cho dự án cao tốc nội bài - lào cai
__________________

life is pain.no life,no pain.should we blow up the earth ?
cucduongbovn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả lời có trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn không thể tạo chủ đề phim
Bạn không thể gửi Trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của bạn

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:11 PM.


Forum hiển thị tốt nhất với trình duyệt FireFox
Xây dựng và phát triển bởi những người con đất Thanh Chương
Tcnao.net là diễn đàn phi lợi nhuận, phi chính trị
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.