PDA

View Full Version : Vè bắt lò rèn


nguyenthaihoan
17-04-2011, 06:04 PM
VÈ BẮT LÒ RÈN

Năm 1885, cụ nghè Nguyễn Xuân Ôn khởi nghĩa chống Pháp. Thợ rèn Nho Lâm đã có nhiều người tham gia nghĩa quân. Vũ khí của nghĩa quân cũng được rèn dũa từ địa phương này. Bọn Pháp và tay sai biết rõ như thế nên ra lệnh bắt những thợ rèn và cấm lò rèn Nho Lâm không được hoạt động. Hồi đó, một số thợ rèn phải mang đồ di cư sang các nơi khác để làm lò nên có bài vè:

Ngồi buồn đọc một chuyện vè,
Đồng trai các xã náu nghe thợ rèn.
Bắt thợ rèn giam đi
Quan làm điều ác nghiệt
Kể cho ngài ngài biết
Cày không có mà cày
Cuốc không có mà vỡ rày
Chòong không có mà đào cộoc.
Thợ cưa ở Nghi Lộc
Không có lưỡi mà cưa
Khốn khổ dân chưa
Quan làm điều bất chính ...