PDA

View Full Version : Dấu tích chữ Việt cổ


quanlenh
24-11-2009, 09:28 AM
Tự hào nền văn hóa thời đại Hùng Vương rực rỡ, được lưu trong văn khố cổ Trung Hoa : Chính Vua Hùng đã tặng cho Vua Nghiêu những con Rùa lớn trên mai có ghi chữ Khoa đầu (hình con nòng nọc) cách nay đã 4000-5000 năm, một trong những cổ tự hình thành nên chữ Hán sau này.

Chữ Việt cổ trên mai Thần Qui có nội dung:

“Kể từ trời Nam mở vận, dòng họ đầu tiên trong nước là Hồng Bàng, bậc quân Vương thụ mệnh trời đầu tiên là Kinh Dương Vương - là hậu duệ của Thần Nông. Kinh Dương Vương vốn được cha là Đế Minh phong Vương làm chủ Nam Việt. kết duyên cùng Long nữ Hồng Đăng Ngàn, con gái Động Đình Quân, sinh ra Lạc Long Quân, húy là Sùng Lãm. Lạc Long Quân lấy con gái Đế Lai là nàng Âu Cơ, sinh ra trăm con trai từ một bọc trứng, ấy là thủy tổ của Bách Việt vậy” (Ngọc phả Liệt Vị Đại Vương - La Nội, Hà Tây).Thật là Vĩ đại.

Tiếng Việt đã ngàn đời sống với non sông nòi giống.

Những áng hùng văn bất hủ sống mãi trong truyền khẩu ngàn đời : Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Lý Thường Kiệt, Bà Chúa Liễu Hạnh, Hịch Tướng sĩ, Đại cáo bình Ngô, v.v...

Trước khi có chữ Latinh, những áng văn thơ say đắm lòng ngưởi đã tồn tại trong lòng hàng triệu người Việt từ học giả đến người mẹ người bà ngâm vịnh ru con : Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm ...

Thế mà ngày nay một số thế lực tôn giáo ngoại bang dám cho là người Việt không có chữ viết, phải nhờ kẻ truyền đạo Đắc-lộ (Alexandre De Rhodes) nên mới có chữ Việt ngày nay ???
Lại còn có kẻ muốn đánh bóng tên tuổi mình bằng cách tạc tượng Đắc-lộ ???
Và muốn dựng tại Hà Nội nhân 1000 năm Thăng Long ???

Thật là huyền hoặc.

Xin mời các bạn xem một nghiên cứu về chữ Việt cổ rất thú vị.

http://sachhiem.net/VANHOC/TVHAC/Vanhac05.php
http://sachhiem.net/VANHOC/TVHAC/Vanhac01.php