PDA

View Full Version : Hướng dẫn sử dụng diễn đàn


  1. [Nháp]: Kiểm tra các chức năng trong diễn đàn
  2. Hướng dẫn: Đưa ảnh lên diễn đàn
  3. Hướng dẫn: Đưa nhạc lên diễn đàn
  4. Hướng dẫn: Đưa video từ Youtube lên diễn đàn
  5. Hướng dẫn: Chatbox trong TCNAO
  6. Hướng dẫn: Tạo danh sách dạng bảng
  7. Hướng dẫn: Gõ công thức toán
  8. Hướng dẫn: Sử dụng chức năng tìm kiếm mới
  9. Gõ tiếng Việt đúng. Các cô các chú nên đọc qua không lại về hưu non
  10. Đăng kí nick mới và kích hoạt nick