PDA

View Full Version : Hậu sơn


 1. Hột hột, cách cách, ...
 2. Lệch chủ đề, post bài không đúng chỗ
 3. Nghỉ mát Đà Lạt, Vụng Tàu
 4. abcd
 5. Xanh đỏ tím vàng
 6. Hiện tượng méo mồm và cần chỉnh đốn văn phong tiếng Việt
 7. Reg Domain cho anh em nào thích làm web
 8. abcd
 9. Chưa đi chăn gián, chưa thấy núi Thái Sơn
 10. Teenx, không dấu
 11. Thích xoắn vào đây mà xoắn!!
 12. Chấm, chấm, hột, hột
 13. Hiện tượng khu hóa vòm họng!
 14. Cần học lại tiếng Việt gấp
 15. Chấm chấm hột hột ...
 16. Chữ xanh đỏ tím vàng(nên đọc lại nội quy diễn đàn)