PDA

View Full Version : Văn hiến


 1. Hội vật cù ở Thanh Chương
 2. Đình Võ Liệt
 3. Đền Bạch Mã
 4. Tính cách Nghệ
 5. Các nhà khoa bảng Thanh Chương
 6. Truyền thống hiếu học
 7. Nguyễn Cảnh ở Ngọc Sơn - Thanh Chương hay Đô Lương ?
 8. Hồi ký của GS Nguyễn Đăng Mạnh và nhận xét về đất và người xứ Nghệ
 9. "cá gỗ"
 10. Truyền thống khoa bảng của dòng họ Nguyễn Sĩ - Tú Viên, Thanh Chương
 11. Sách: Thanh Chương xưa và nay
 12. Khoa bảng đời xưa
 13. Đình Bích Thị
 14. Ảnh ở đền thờ Bạch Mã
 15. Đền Bản Huyện
 16. Trò chơi dan gian ngày tết
 17. Bia văn chỉ tổng Cát Ngạn
 18. Phiên chợ Rơm ở Thanh Lương
 19. Thành Bình Ngô - Sử cũ đã ghi
 20. Bến Ba Nghè
 21. Tuồng Thanh Bích, kịch Thanh Giang
 22. Nhà thờ họ Nguyễn Duy
 23. Về tư tưởng thoát ly của dân Thanh Chương
 24. Văn hóa tín ngưỡng Thanh Chương.
 25. Phong tục tập quán
 26. Nghệ An xưa đã có Đàn Nam Giao
 27. Ngàn năm Nghệ An
 28. Rằm tháng 7 và lễ Vu Lan
 29. Thanh Chương-80 năm, trọn niềm tin theo Đảng
 30. Cử chỉ văn hóa-Bài đăng báo Nghệ An 2008
 31. Nét văn hiến người Thanh Chương
 32. Đền Đức Thánh Mẫu
 33. Hạnh Lâm- địa chỉ đỏ
 34. Văn bia tổng Võ Liệt
 35. Từ "Cha" trong tiếng Nghệ
 36. Những bài cúng, bài khấn gia tiên, coi ngày...
 37. Tính liên kết xóm làng tại Phuống
 38. Video: Xô Viết Nghệ Tĩnh
 39. Video: Tuổi trẻ Thanh Chương- hành trình đền ơn đáp nghĩa.
 40. Bàn về văn hoá dòng họ hiện nay
 41. Nhìn ra Huyện Bạn.
 42. Chùa Chung Linh
 43. Kỷ niệm về người thầy giáo Nguyễn Sinh Sắc ở làng Võ Liệt - Thanh Chương
 44. Họ Chu - Thanh Chương Nghệ An
 45. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với Thanh Chương
 46. Đạo Phật
 47. 57 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
 48. Họ Trần Hưng ở Thanh Xuân.
 49. Mời uống nác ngon
 50. Rằm tháng Bảy
 51. Lời kêu gọi khôi phục Đền Bản Cảnh Tham Mưu - Xã Thanh An
 52. Những món ăn 'lấy hên' ngày Tết
 53. Những món ăn cấm ki trong ngày tết
 54. Lễ hội đền bạch mã - 2012
 55. Đình làng Thượng
 56. Đền Gia Ban - Thanh Hòa
 57. Cùng tìm hiểu lịch sử quê nhà
 58. Về nơi trăm năm ví dặm
 59. [Hỏi]Các bài trống nhà thờ họ
 60. Khóa tu thiền lần thứ VIII tại Thiền Viện DI ĐÀ
 61. Tiếng Nghệ - đặc sản quê hương
 62. Tuồng cổ ở Lam Dinh
 63. Thanh Chương: Phát hiện ngôi mộ người Việt cổ niên đại hàng nghìn năm
 64. Chương trình lễ hội đền bạch mã, xã võ liệt, huyện thanh chương năm 2013
 65. Coi ngày đơn giản
 66. Chứng tích dòng họ - chứng tích làng quê
 67. Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp-chuyện xưa kể lại